Завичајни музеј – Алексинац


Завичајни музеј основан је одлуком СО Алексинац 24.новембра 1963.године. Седиште музеја је у улици Душана Тривунца бр.7, а стална поставка у старој градској кући у улици Момчила Поповића бр.20, најстаријој кући у граду.
Зграда Завичајног музеја проглашена је 1985.спомеником културе.
У периоду од 1975. до 2003. музеј је био у саставу Радничког универзитета и Центра за културу и уметност Алексинац.
Од 5.новембра 2003. музеј је поново самостална установа. Средином 2005. године добија нове просторије на коришћење у којима су канцеларије, депо и препараторска лабораторија. Данас Завичајни музеј чува преко 5000 предмета распоређених у археолошку, нумизматичку, историјску, етнолошку, уметничку и природњачку збирку што га сврстава у категорију музеја комплексног типа.
Од 2009. музеј издаје свој годишњак „Караџић“ – часопис за историју, етнологију, археологију и уметност настављајући традицију етнолога Тихомира Ђорђевића који је још 1899.у Алексинцу покренуо истоимени часопис.

.

.

Top