Прва свеска етнолошког месечника Караџић појавила се 1899. године у Алексинцу на иницијативу младог професора алексиначке Учитељске школе Тихомира Ђорђевића, као лист за српски народни живот, обичаје и предање. Остајући веран својој замисли о потреби покретања једног научног гласила које ће окупити све оне који се занимају за српску прошлост, предање и уметност, Ђорђевић је са преданошћу вредном дивљења сам уређивао и финансирао издавање листа. Данашња редакција је, неминовно уважавајући промене које је донела еволуција науке, обновила гласило са разноврснијим тематским садржајима, преуобличено и отворено за нове области друштвених и хуманистичких наука. Будући да је мултидисциплинаран, без временских ограничења и широко тематски замишљен, часопис је отворен да у њему своје прилоге објављују историчари, етнолози, археолози, историчари уметници и остали посвећеници науци и култури. Такође ће и карактер објављиваних радова бити разноврстан, сарадници ће моћи да излажу своја истраживања у рубрикама: истраживања, историографија, полемике, критике, биографије, грађа, информације. Настојаћемо да задржимо програмску оријентацију коју је поставио оснивач Караџића, да гласило, иако излази далеко од престоних и регионалних научних центара, буде трибина за саопштавање резултата научних истраживања из завичаја, земље и региона, како би се стручна, али и шира јавност информисала о новим достигнућима у науци и култури. Данас, када у Србији излази велики број локалних и регионалних научних гласила, поштујући жељу оснивача првог српског етнолошког часописа, изражену приликом његовог гашења, да „друго, слично, предузеће буде срећније” настојаћемо да Караџић себи обезбеди место у науци како квалитетом својих садржаја тако и постојаношћу. Будући на велики временски распон од почетка излажења одлучили смо да поновним објављивањем по једне свеске старог издања у сваком броју часописа читаоце упознамо са достигнућима оновремене науке и да покажемо дух прошлих времена.
Часопис Караџић бр. 8 – 2016. год.


Часопис Караџић бр. 7 – 2015. год.


Часопис Караџић бр. 6 – 2014. год.


Часопис Караџић бр. 5 – 2013. год.


Часопис Караџић бр. 4 – 2012. год.


Часопис Караџић бр. 3 – 2011. год.


Часопис Караџић бр. 2 – 2010. год.


Часопис Караџић бр. 1 – 2009. год.
  • Часопис Караџић - 1900. год. Часопис Караџић - 1900. год. Покренуто на иницијативу тадашњег професора алексиначке учитељске школе Тихомира Р. Ђорђевића који је издавао и уређивао овај етнолошки месечник
  • Часопис Караџић - нова серија - 2009. год. Часопис Караџић - нова серија - 2009. год. Покренуто на иницијативу завичајног музеја Алексинац

Top