Алексинац и околина од праисторије до средњег века